Yleistä

Martat on kansalaisjärjestö, joka edistää kotien ja perheiden hyvinvointia sekä kotitalouden arvostusta. Martat on poliittisista puolueista riippumaton järjestö, jonka keskuselimenä on Marttaliitto. Marttaliitto jakautuu kuuteentoista maakunnallisesta toiminnasta vastaavaan piiriin. Piireissä puolestaan on monin eri tavoin toimivia yhdistyksiä.
Marttaliiton hallituksen puheenjohtaja on Sirpa Pietikäinen ja  pääsihteerinä toimii Pirkko Haikkala.

Marttaliitto julkaisee Martat-nimistä jäsenlehteä, joka ilmestyi kuusi kertaa vuonna 2018, ja on Aikakauslehtien Liiton jäsenlehti.

Kymenlaakson alueen marttayhdistysten yhteistyöjärjestönä toimii Kymenlaakson Martat, jonka kotipaikka on Kouvola. Piirin tehtävänä on tukea alueensa marttayhdistysten toimintaa, suunnitella ja antaa neuvontaa, järjestää koulutusta
sekä muuta vastaavaa toimintaa. Kymenlaakson Marttojen toiminnanjohtajana toimii Anne Saarikko.

Langinkosken Martat on Kotkan alueella toimiva virkeä yhdistys. Sen valtteja ovat alusta lähtien olleet hyvä yhteishenki, yhteiskunnan eri osa-alueisiin kohdistuva mielenkiinto, niin käden- kuin hengentaitojenkin vaaliminen sekä perinteiden kunnioittaminen nykypäivän elämään soveltaen. Yhdistys kokoontuu pääasiallisesti parittoman viikon keskiviikkona
klo 18–20 Aittakorven seurakuntatalossa, jolloin illoissa on usein laulun ja kahvinjuonnin lisäksi ajankohtainen esitys erilaisilta elämänalueilta. Yhdistys jalkautuu sopivin väliajoin tutustumaan valittuihin kohteisiin tai virkistäytymään teatteriesitysten äärellä. Niin ikään matkat lähelle ja kauemmaskin ovat ohjelmistossa. Ja meidät voi myös tavoittaa kahvituspuuhissa erilaisissa tilaisuuksissa tai myyjäispöydän takaa joulun tienoilla.

Langinkosken Marttoihin kuuluu tällä hetkellä kuutisenkymmentä reipasta naista, joiden joukossa on edelleen muutamia
yli 45 vuotta toiminnassa mukana olleita perustajajäseniä.

HYVÄ NETTISIVUJEN LUKIJA! Jos kiinnostut martoista yleensä ja Langinkosken Martoista erityisesti, tervetuloa nuorek-kaaseen joukkoomme osallistumaan marttailtoihimme! Marttayhdistys toimii parhaiten silloin, kun sen jäsenistö saa vaikutteita murkusta mummoon ja vauvasta vaariin.
Comments